Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Ocenění jmění při přeměnách

Oceňování jmění při přeměnách obchodních korporací

Jako soudní znalec provádím oceňování jmění za účelem:

  • fúze

  • rozdělení
  • změna právní formy
  • převod jmění

Znalecký posudek představuje nestranné vyjádření hodnoty majetku, zpracovaný podle příslušných standardů a postupů, především pak Institutu pro oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Posudky na ocenění jmění při přeměnách jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Dále v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinným od 1.1.2021 a navazujících vyhlášek č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, 504/2019 Sb., o znalečném, a505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví, osvědčení o znal. činnosti a specializačním studiu.

Příjemcem znaleckého posudku jsou jak orgány veřejné moci a samosprávy, tak fyzické a právnické osoby.

Znaleckou činnost jsem oprávněn provádět na celém území České republiky.