Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Znalecké posudky

Znalecké posudky

Jako soudní znalec se specializací oceňování podniků zajišťuji vypracování vypracování znaleckých posudků, za účelem ocenění:

 • podniku – obchodního závodu, nebo jeho části,
 • jmění společnosti při přeměnách – fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění,
 • podílu, vypořádacího podílu, v obchodní společnosti,
 • majetkové podstaty pro účely insolvenčního nebo exekučního řízení 
 • vybraných jednotlivých částí majetku podniku – nehmotného, finančního majetku, pohledávek
 • majetkového převodu mezi spojenými osobami.

Příjemcem znaleckého posudku jsou jak orgány veřejné moci a samosprávy, tak fyzické a právnické osoby. Znalecký posudek představuje nestranné vyjádření hodnoty majetku, zpracovaný podle příslušných standardů a postupů, především pak Institutu pro oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze. Znaleckou činnost jsem oprávněn provádět na celém území České republiky.

Důvodem ocenění je především:

 • Odhad hodnoty podniku pro účely koupě, prodeje společnosti.
 • Podnikové kombinace – fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění.
 • Nepeněžitý vklad majetku do obchodní společnosti.
 • Dědictví společnosti nebo podílu ve společnosti.
 • Stanovení výše vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti.
 • Ocenění majetkové podstaty podniku pro účely insolvenčního a exekučního řízení.
 • Vypořádání společného jmění manželů.
 • Stanovení obvyklé ceny majetku při obchodech mezi spojenými osobami.
 • Kapitalizace pohledávky, jako započtení dluhu.