Soudní znalec v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady,

specializace Podniky, přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem,

prodej a nákup společností.

Jako soudní znalec zpracovávám znalecké posudky za účelem ocenění:

  • podniku – obchodního závodu, nebo jeho části
  • podílu, vypořádacího podílu v obchodní společnosti
  • nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti
  • jmění při přeměnách obchodních korporací – fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění
  • podnikání fyzické osoby - obchodního závodu podnikatele
  • nehmotného majetku, průmyslových práv
  • vybraných částí majetku podniku – pohledávek
  • majetkového převodu mezi spojenými osobami