Soudní znalec v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady,

specializace Podniky, přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem,

prodej a nákup společností.

Zajišťuji vypracování znaleckých
posudků, za účelem ocenění:

  • podniku – obchodního závodu, nebo jeho části,
  • jmění při přeměnách společností – fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění,
  • podílu, vypořádacího podílu, v obchodní společnosti,
  • nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti,
  • vybraných jednotlivých částí majetku podniku – nehmotného, finančního majetku, pohledávek
  • majetkového převodu mezi spojenými osobami.

Odhadce majetku pro věci nemovité na základě živnostenského oprávnění

Vypracování tržního ocenění nemovitostí a tržní výše nájemného na úrovni ceny obvyklé v případech,
kdy není požadováno ocenění v podobě znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem.