Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Zpracování znaleckých posudků na ocenění tržní hodnoty podílů ve společnostech, v souvislosti s navrhovaným zdaněním příjmů z prodeje podílů nad částku 40 mil. Kč bez ohledu na dobu nabytí, na základě tzv. konsolidačního balíčku vlády ČR.


Tzv. konsolidační balíček s předpokládanou účinností od 1.1.2024 zahrnuje nově zdanění příjmů fyzických osob z prodeje podílů ve společnostech, a to bez ohledu na dobu nabytí podílu, nad částku 40 mil. Kč. Vládní návrh současně umožňuje uplatnit k tomuto příjmu poměrný výdaj, kterým je možné snížit základ daně. Poměrným výdajem má být  tržní hodnota podílu stanovená znaleckým posudkem.

Pozměňovacím návrhem se současně odkládá účinnost tohoto opatření o jeden rok, tedy na 1. ledna 2025. V případě prodeje podílů a akcií od data 1.1.2025 dále, by se tržní hodnota podílů stanovila k 31.12.2024 na základě znaleckého posudku. V případě prodeje do 31.12.2024, by bylo možné použít znalecké posudky zpracované k datu převodu.

V případě schválení pozměňovacího návrhu by se tak, oproti původnímu návrhu, prodloužila doba na přípravu spojenou s plánováním vlastnických transakcí a zpracování posudků. Na druhé straně se dá předpokládat následná kontrola znaleckých posudků, zpracovaných za tímto účelem, ze strany kontrolních orgánů. A to nejen na formální, ale především obsahovou stránku posudků. To přinese zvýšené nároky jak na přípravu podkladů pro ocenění ze strany zájemců, tak na zpracování posudků ze strany znalců.

Jako znalec na oceňování podniků, zapsaný na seznamu znalců, se specializací „Podniky, přeměny obchodních korporací, dispozice s podnikem, prodej a nákup společností“, nabízím zpracování znaleckých posudků i pro tyto účely.