Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Ocenění obchodního závodu

Obchodní závod

Jako soudní znalec zajišťuji vypracování vypracování znaleckých posudků, za účelem ocenění:

 • podniku – obchodního závodu, nebo jeho části
 • podílu, vypořádacího podílu v obchodní společnosti
 • nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti
 • podnikání fyzické osoby - obchodního závodu podnikatele
 • majetkové podstaty pro účely insolvenčního nebo exekučního řízení 
 • vybraných jednotlivých částí majetku podniku – nehmotného, finančního majetku, pohledávek
 • majetkového převodu mezi spojenými osobami

Znalecký posudek představuje nestranné vyjádření hodnoty majetku, zpracovaný podle příslušných standardů a postupů, především pak Institutu pro oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Příjemcem znaleckého posudku jsou jak orgány veřejné moci a samosprávy, tak fyzické a právnické osoby.

Znaleckou činnost jsem oprávněn provádět na celém území České republiky.

Důvodem ocenění je především:

 • Odhad hodnoty pro účely koupě, prodeje společnosti.
 • Podnikové kombinace – fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění.
 • Nepeněžitý vklad majetku do obchodní společnosti.
 • Dědictví společnosti nebo podílu ve společnosti.
 • Stanovení výše vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti.
 • Ocenění majetkové podstaty podniku pro účely insolvenčního a exekučního řízení.
 • Vypořádání společného jmění manželů.
 • Stanovení obvyklé ceny majetku při obchodech mezi spojenými osobami.
 • Kapitalizace pohledávky, jako započtení dluhu.