Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb > Ocenění nehmotného majetku

Ocenění nehmotného majetku

  • práva z duševního a průmyslového vlastnictví

  • registrovaná i neregistrovaná

Znalecký posudek představuje nestranné vyjádření hodnoty majetku, zpracovaný podle příslušných standardů a postupů, především pak Institutu pro oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Posudky jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinným od 1.1.2021 a navazujících vyhlášek č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, 504/2019 Sb., o znalečném, a505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví, osvědčení o znal. činnosti a specializačním studiu.

Příjemcem znaleckého posudku jsou jak orgány veřejné moci a samosprávy, tak fyzické a právnické osoby.

Znaleckou činnost jsem oprávněn provádět na celém území České republiky.